0

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

PRZESWIETLENI.COM

I

Informacje podstawowe

SKLEP INTERNETOWY, działający pod adresem www.przeswietleni.com, należy do J&J Media House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 86/100, 01-949 Warszawa, NIP: 1182024833 zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM.

II

Ograniczenie wieku Kupującego

Zamówienia w sklepie internetowym www.przeswietleni.com znajdującym się pod adresem: www.przeswietleni.com mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

III

Zawarcie umowy na odległość

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego na liście przewozowym przesyłki.

IV

Warunki złożenia zamówienia

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest:

 1. wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza,
 2. akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

V

Skutki podania wadliwych danych Kupującego

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

VI

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

VII

Niedostępność towaru

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas realizacji zostanie odpowiednio wydłużony. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

VIII

Termin wysłania towaru

Sprzedający zobowiązuje się wysłać Kupującemu przesyłkę z towarem zgodnymą z zamówieniem:

 1. w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania płatności na konto Sprzedającego, jeżeli towar jest dostępny w magazynie,
 2. w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania płatności na konto Sprzedającego, jeżeli towar jest przygotowywany na zamówienie.

IX

Sposób doręczenia towaru

Sprzedający dostarcza towar do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej z którą aktualnie współpracuje. Przesyłki z towarami są dostarczane zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki. Zaleca się sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona, prosimy o kontakt ze Sprzedającym w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy.

X

Cena

Ceny oferowanych towarów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na każdy sprzedany towar Kupujący otrzymuje rachunek lub - na życzenie - fakturę VAT.

XI

Koszty przesyłki

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia, zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją dostawy.

XII

Formy płatności

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i do uregulowania należności za zamówione artykuły zgodnie z wybraną formą płatności:

 1. Poprzez system dotpay.pl, który udostępnia szereg szybkich i bezpiecznych metod płatności (szybkie transfery, zapłata kartą kredytową, blik) Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie towar jest pakowany i przygotowywany do transportu zgodnie z dostępnym terminem wysłania. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu nadania przesyłki w przypadku zamówień składanych w święta i dni wolne od pracy.
 2. Przelewem - w przypadku nietypowych zamówień. Obsługiwane indywidualnie.

XIII

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

XIV

Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego kontakt@przeswietleni.com Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

XV

Wadliwy towar

Jeżeli sprzedany towar ma wadę konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Towar odsyłany do reklamacji prosimy przesłać wraz z dowodem sprzedaży (rachunek, faktura VAT, wydruk maila z potwierdzeniem zamówienia).

XVI

Zwrot należności

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym niezwłocznie (maksymalnie 2 dni) od otrzymania zwracanego towaru (jeżeli towar w oryginalnym opakowaniu i nie zniszczony).

XVII

Zmiana Regulaminu

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

XVIII

Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia przez Administratora Danych Osobowych J&J Media House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 86/100, 01-949 Warszawa, NIP: 118 202 48 33, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu.
 2. Składając zamówienie, Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych J&J Media House sp. z o.o..
 3. Wyrażając zgodę Kupujący Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.
 4. Dane osobowe Kupujący są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych zgodnie z przepisami prawa. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia.

XIX

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku polubownych rozstrzygnięć spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.